Přeji pěkný den.

Jmenuji se Petr Soják, 

Koučování, psychoterapie, poradenská činnost, osobnostní a sociální rozvoj - Brno

 

 

 „Jsme nikoliv to, co si myslíme, že jsme, ani to, co chceme být, ale to, co děláme a autenticky prožíváme, dělá z nás to, co jsme.“ V. Smékal

 

Poznání, které Vás se mnou čeká?

   Dobrý den, již dvacet let se věnuji vedení, vzdělávání a rozvoji osobnosti lidí v komerční, státní i neziskové sféře. Od roku 2007 jsem svou práci nasměroval do oblastí psychoterapie, koučování a poradenství. V těchto směrech Vám nabízím doprovod na vaší cestě k porozumění a pochopení sebe sama a druhých lidí kolem vás. Abyste problémy, se kterými se na své cestě setkáváte, dokázali přijmout, pochopit, vyřešit.

   Život je umění malých kroků a sebepoznání je důležitým předpokladem k zodpovědnosti za to, co ve svém životě děláme, myslíme, prožíváme, a co svým jednáním způsobujeme. Vede nás k úsilí o vnitřní rozvoj, ve smyslu lidském i profesním. Odměnou za to vše jsou příjemné a reálně prožívané pocity na cestě vlastního smyslu života. Sebepoznávání je nutné považovat za nezbytnou součást rozvoje vlastní osobnosti. Má podobu kohezního a dynamického procesu, postaveného na schopnosti sebereflexe, kterou člověk vnímá v roli pozorovatele skrz sebe sama.

   Cílem mým v roli průvodce je vzbudit ve vás potřebu „pracovat na sobě“. Nabídnout vám zrcadlo toho, jak reagujete na stávající či měnící se podmínky na cestě k sobě, k druhým a k profesi, a jak tato poznání uchopit / upravit / změnit / vyřešit. Cílem nebude hledat a vytvářet z vás „ideální“ osobnost, ale člověka jedinečného, kterému důvěřujete a víte, co od něj(sebe) očekávat.

Blíže na moje nabídka

    „Kouč / terapeut / poradce je v roli lucerny, kterou klient dřímá v ruce a která mu svítí na cestu/cesty, ale výběr směru, jak a proč po ní klient půjde, je na něm.“