"Stejně tak jako svět nemusí být tím, čím se zdá, můžeme i my být sobě něčím víc, než jsme zvyklí si myslet."    R. Bach                  

Nabízím psychoterapii, koučování a poradenství

 

psychoterapie  PSYCHOTERAPIE individuální / párová / skupinová

Co je psychoterapie?... Potřebujete odbornou terapeutickou pomoc při řešení problémů:

  • ve vtahu k sobě, ke svému tělu
  • v osobních, obtížných životních situacích
  • v partnerství či v manželství
  • v rodinně
  • v profesním životě

 Kompletní nabídku služeb naleznete ZDE

Při terapeutické práci vycházím zejména z principů psychodynamické integrativní psychoterapie. To je terapeutická cesta snažící se různé léčebné postupy, přístupy, metody, teorie sjednotit a využívat v praxi ve snaze zohlednit individualní potřeby klienta.

Napište mi, co byste potřebovali - kontaktní formulář

Pokud přemýšlíte a nejste si jisti, zkuste se nyní zamyslet, případně si i zapište následující..., 

 KOUČOVÁNÍ 

Co je koučování? ... Potřebujete se sami v sobě zorientovat, nastavit si reálné cíle, které zvládnete naplnit a při jejich dosažení chcete mít pocit štěstí, radosti a zadostiučinění?

Nabízím Vám individuální či týmové koučování – bližší informace v nabídce koučování ZDE. 

Napište mi, co byste potřebovali - kontaktní formulář

Pokud přemýšlíte a nejste si jisti, zkuste následující dopis:

  

 PORADENSTVÍ

Potřebujete úspěšně a efektivně komunikovat v různých osobních či profesních rolích a vztazích?  (např.: rodič – dítě, manažer – zaměstnanec, učitel – žák, lékař – pacient, pomáhající – klient, obchodník – zákazník, poradce – klient)

Rozložit, zničit, ukončit lidský vztah není těžké oproti tomu naučit se překonávat krize, hledat cesty, jak se domluvit, naladit se a být ve vzájemné pozornosti.

Nabízím Vám poradenství v oblasti komunikace a vztahů.

Dílčí metoda, kterou spolu můžeme navštívit je VTI  pod přímou supervizí školitelů – bližší informace v nabídce ZDE

Napište mi, co byste potřebovali - kontaktní formulář

Pokud přemýšlíte a nejste si jisti, zkuste se nyní zamyslet nad...: 

 "V životě můžeme změnit chování pouze jediného člověka - A SICE SVOJE."  A.Adler