Psychoterapie

To, co leží za námi, a to, co leží před námi, jsou maličké záležitosti v provnání s tím, co leží v nás. R.W. Emerson

 Co je psychoterapie?... = „léčba duše“

  • psyché – duše je obecně synonymem života, původní životní síly, mající zdroj v sobě samém. U člověka, můžeme dodat, znamená i vztah k sobě a ke světu vůbec.
  • therapeuó – sloužení
  • therapón – služebník, opatrovník,

 

„ Záměrné a plánovité upravování narušené činnosti organismu či přímo léčebné působení na nemoc, poruchu či anomálii v kontinuitě napomáhání harmonického rozvoje osobnosti“ (Kratochvíl)

„Psychoterapie je odborná a záměrná aplikace klinických metod a interpersonálních postojů vycházejících z uznávaných psychologických principů se záměrem pomoci lidem změnit jejich chování, myšlení, emoce a nebo osobní charakteristiky směrem, který obě strany považují za žádoucí.“ (Norcros & Prochazka)


Cílem psychoterapie je... mnoho možností navození žádoucích změn v myšlení, prožívání a chování klienta pod naplánovaným a řízeným procesem terapeuta. 

Mnoho lidí, které znám se obávají přijít za terapeutem, protože psychoterapii podsutupuje jen ten, kdo je na tom již opravdu bídně a má velké zejména psychické problémy. Pokud vnímáte, že jste na dně, už neváhejte a přijďte. Pokud se ke dnu blížíte, už je také nejvyšší čas se zastavit, než na něj padnete. Pokud se obáváte, např. z důvodu diskrétnosti, nebo že byste se styděli před druhými, odpovídám - ano je možné se stydět v životě za cokoliv. V životě můžeme cokoliv, dokonce i změnit sami sebe. A je možné, že k této změně se nějak postaví i vaše okolí. Ale každý máme také právo změnu nezvládnout

Nemůžu vám garantovat bezbolestnou změnu, neboť je pravděpodobné, že při návštěvě vaší osobnosti poznáte něco, co vám nemusí být příjemné. Ale pokud nikde jinde nemáte možnost projevit emoce, které vystihnou stav toho, co prožíváte, mohu vám garantovat, že vám nabídnu bezpečné prostředí, kde budete mít možnost své emoce projevit. (kromě fyzického, agresivního či destruktivního násilí na sobě či na mne)

Každý z náse může ve svém životě dostat na hranice svých možností. Hranice můžeme poznat, ale nemusíme je překročit. 

V našem životě oscilujeme mezi prožitkovým a reflektivním štěstím, tuto harmonii však často naruší "vklínění" situací, stavů, nálad, které nám znemožňují v této křivce ladnosti žít spokojený a šťastný život.

Psychoterapii v metafoře vnímám jako "magický tanec" dvou lidí, kdy jeden z nich hledá opět ladnost svých pohybů. Nabízím vám v našich setkáních "sdílný tanec a taneční parket", kde můžete hledat ladnost, půvab a štěstí svého života. Prvky, které budou tuto ladnost podporovat budou, slova, vyjádřené emoce, modelové situace, sochání, přenosy a protipřenosy, relaxační techniky, různé alternativní metody.

Nejduležitější osobou však budete právě Vy.

Terapeutický "tanec" lze realizovat samozřejmě také ve skupině či v páru, kde budu vaším průvodcem.

Prostředí a forma se odvíjí,  vždy od stanovené zakázky. Jedná se obvykle o několik (nejlépe ) pravidelných setkání (cca 1x týdně) v podobě individuálního, párového, či skupinového sezení v časové dotaci cca 60minSetkání probíhají v mé pracovně.

... více na formy terapie

 

Napište mi, co byste potřebovali - kontaktní formulář

zpět na - moje nabídka