KOUČOVÁNÍ

Co je koučování? Vyjděme z jednoho příběhu dle Atkinson, M. (2008) o velké zaoceánské lodi, která se dovlekla do přístavu a nemohla nastartovat, v důsledku potíží s motorem, i když se zdálo, že je v dobrém stavu. Nikdo z členů posádky, nikdo z proškolených opravářů si nevěděl rady s těmito podivnými poruchami, ačkoliv všichni věděli o lodi mnohé od kotelníka až po kapitána. Tu si kdosi vzpomněl na starého pána, který po celý život v přístavu stavěl a opravoval parníky. Našli ho a přivedli. On se svou drobnou taškou s nářadím zašel na patnáct minut do kotelny, poklepal na několik trubek složitého labyrintu a pak se zaměřil na jedno místo, které pečlivě prozkoumal. Vytáhl z kapsy jednu součástku, kterou k trubce přidal a začal ostře klepat, přitom sledoval kontrolky motoru. Z ničeho nic motor naskočil. Pak si pán sbalil věci, vypsal kapitánovi fakturu na 5000 dolarů. Kapitán se udiveně podíval a řekl: "To je nějak moc za patnáct minut práce?" Rád bych, kdybyste mi fakturu rozepsal na položky. Pán bez mrknutí k celkové sumě přidal podrobný rozpis: $ 2,- náhradní součástka, $ 4998,- vědět, kam klepnout.

 

Cílem koučování je využít maximálně Váš potenciál k naplnění cílů, které jste si stanovil/a.

Na základě jasně specifikované zakázky uzavřeme kontrakt (smluvně vázaný dle etického kodexu) = jasně stanovený cíl koučování, dohodnutý mezi mnou (kouč) a Vámi (koučí), kde bude definována zodpovědnost obou stran v partnerském procesu vašeho osobního a profesního růstu.

Prostředí a forma se odvíjí,  vždy od stanovené zakázky. Jedná se obvykle o 3 - 5 nebo 5 – 10 pravidelných setkání (cca 1x měsíčně) v podobě individuálního či týmového sezení v časové dotaci cca 50min.

   Setkání probíhají v mé pracovně. Variantou (příliš nedoporučuji) může být vaše pracovna/kancelář aj.

Koučování je určeno pro kohokoliv, kdo momentálně není spokojen se svým životním/profesním stavem a rád by učinil změnu.  

  • vedoucí pracovníci, manažeři, zaměstnanci, lékaři, učitelé, studenti, aj.

 

Každý partner je pro mě příliš důležitý na to, abych ho odbyl univerzálním řešením.


Prvních PĚT KROKŮ vaší cesty, u kterých vás budu v rámci koučování doprovázet, bude vypadat zhruba takto:

  • I cesta může být cíl - Vyjdete na cestu plnohodnotně se svým očekáváním, motivacemi, rozhodnutími, pocity, smysly …
  • Něco je jinak - Počítejte s tím, že se dostanete do situací, které jste možná nepředpokládal/a, nebo jste je předpokládat mohl/a, nicméně se pro vás stanou něčím překvapujícím a budete nucen/a na ně nějak reagovat. Nebojte, máte čas a sílu v sobě...
  • Hloubka uvědomění – Pojmenujete si možná i příčiny svého stavu a budete hledat význam všech fenoménů, které prožíváte. Poznáte své hranice, které však nemusíte překročit, abyste je pochopil/a. Poznáte i hranici, za kterou ne/půjdete.
  • Vztahem zapni - umožníte rozvoj vztahu k sobě a k druhým (a k profesi)
  • Vzpomínky na budoucnostUvědomíte si sebe sama v různých pohledech a odstínech vlastních i ostatních lidí. A s novými možnostmi vyrazíte na svou další pouť. 
  • Začnete tím, že... si rozmyslíte svůj první krok a naplno ho prožijete.


Napište mi, co byste potřebovali - kontaktní formulář

zpět na - moje nabídka