"V životě můžeme změnit chování pouze jediného člověka - A SICE SVOJE."  A.Adler

VTI - videotrénink interakcí

Pokud přemýšlíte a nejste si jisti, zkuste se nyní zamyslet nad... nad vztahem, kde vnímáte nesoulad a chcete v něm zkusit učinit změnu ...k lepšímu.

Zavřete si oči a soustřeďte se na to, co cítíe, když myslíte na toho člověka. Soustřeďte se na danou osobu pomocí svých smyslů - zrak, sluch, hmat, čich, chuťČeho si všimáte, když se na ní po/díváte? Co slyšíte, že říká za slova? Jaký intenzivní dotyk s ní si vybavíte? Která vůně se vám s danou osobou spojuje? Jak vám vlastně chutná život s danou osobou? A to, čeho jste si všimli si zaznamenejte. Pak si o tom všem budeme popovídat a pokusíme se nastavit vhodný scénář, jak postupovat, aby jste vaši komunikaci, váš vztah posunuli k vzájemnému pocitu bezpečí, vyřešní problému, ale také štěstí a radosti.

Obáváte se videokamery? Nevadí, každý z nás, pokud je někým něbo něčím sledován, se dostává do stavu tzv. Hawthornského efektu. A to nás přirozeně nutí být a ukázat se lepší i sami před s sebou. To bude i principen naší společné cesty. Pomocí kamery si ukážeme momenty vaší interakce - komunikace a jednání s danným člověkem, se kterým vnímáte nesoulad (dítě, partner, zaměstnanec, student, klient atd.). Budeme společně analyzovat to, co funguje - místa, kterých už si běžně ani možná nevšimnete. A na těchto momentech "postavíme most" k účinnému z lepšíení vašeho vztahu, k odbourání zbytečných chyb a ke změně, která bude oboustranně užitečná.

Individuální či párový videotrénink interakcí

Postupy a intervence, které využívá VTI, jsou založeny na hledání silných stránek a zdrojů klienta a jejich následném rozvíjení.

Vnímáte ve svém životě některé z následujících problémů? 

 • Vaše dítě vás neposlouchá? Musíte mu říkat vše 100x dokola?
 • Vaše děti vás zlobí, už je nezvládáte?
 • "Sociálka" vám chce děti sebrat, protože se o ně neumíte postarat?
 • Váši žáci vás neustále ruší, jsou drzí a nedávají pozor?
 • V hodině nestíháte probrat, to co chcete?
 • Klima ve vaší třídě je nesnesitelné?
 • Váš zaměstnanec nerozumí tomu, co mu neustále říkáte?
 • Když něco presentujete, všichni usínají nebo nedávají pozor?
 • Nedokážete vyjádřit svůj názor, nikdo vás neposlouchá?
 • Neustále se s partnerem hádáte?
 • Víte, že máte pravdu, ale partner ji nepřijímá?
 • Rádi byste, aby partner změnil své chování vůči vám?
 • Máte pocit, že žijete v neustálém konfliktu s ostatními?


VTI vám ukáže, že umíte a dovedete komunikovat, a že jste kompetentní ve vztahu s daným jedincem. Budeme spolu objevovat funkční momenty vaší komunikace, interakce a následně budeme trénovat další užitečné prvky vašeho jednání a chování, které vás zplnomocní např. k tomu:

 • jak navázat lepší vztah s vaším dítětem, 
 • jak mu  věnovat pozornost, 
 • jak se na člověka naladit i přes neshody, které vnímáte,
 • jak navázat a udržet kontakt se skupinou, týmem, 
 • jak rozvíjet účinnou diskuzi, do které se ostatní zapojí, 
 • jak se dokázat v životě dohodnout,
 • jak řešit konflikty.
Více o VTI naleznete na stránkách SPINu


Napište mi, co byste potřebovali - kontaktní formulář

Zpět na - VTI

Zpět na - moje nabídka