"Spatřit svět v zrnku písku a nebe v divoké květině. Zachytit nekonečno v dlani a věčnost v jedné hodině." Filip Topol

VTI - videotrénink interakcí

Co je VTI? - Vše zásadní a vysvětlující o metodě VTI - videotrénink interakcí naleznete na stránkách SPINu, organizace, která je garantem metody a školí videotrenéry.

Cílem VTI je  je intervenční a terapeutickou metodou, která je využívána při poruchách komunikace (zejména při poruchách interakce rodič - dítě, učitel - žák, pomáhající - klient) nebo jako efektivní způsob podpory komunikace s cílem nastolit, posílit či obnovit úspěšnou komunikaci v rámci určitého vztahu nebo v daném sociálním/pomáhajícím systému. VTI je zamřeno na práci s:

  • rodinou – biologickou i náhradní 
  • učiteli a vychovateli dětí a mladistvých 
  • pracovníky pomáhajících profesí, manažery, vedoucími týmů apod.

Prostředí a forma:

Při práci nám pomůže  "třetí oko" = videokameraBudu vás natáčet v přirozeném prostředí a následně budeme analyzovat to, co fungujeNa tom postavíme nové základy vašeho vztahu k druhému. Nebudeme hledat chyby, ale poznávat a rozvíjet to, co vám jde.

Vše se odvíjí, vždy od stanovené zakázky. Jedná se obvykle o 5 - 7 pravidelných setkání (cca 1x za 14 dní) v podobě individuálního sezení v časové dotaci cca 50min.

Setkání probíhají ve vašem přirozeném rodnné či pracovním  prostředí.

Je určeno pro různé pro rozličnou klientelu, řeší vztahy jako např. rodič – dítě, manažer – zaměstnanec, učitel – žák, lékař – pacient, pomáhající – klient, obchodník – zákazník, poradce – klient.

... více na - formy VTI 

 

Napište mi, co byste potřebovali - kontaktní formulář

zpět na - moje nabídka